KERBELÂ ÇIĞLIĞI

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Mîzan kurulanda, hesap gününde,
Söyleyeceklerim çoktur, ya sizin?
Yemin olsun gören gözler önünde,
Seferde ihmalim yoktur, ya sizin?

Emânetçi kimdir? Emânet nedir?
Gül için dikene metânet nedir?
Sadâkat nedir? İhânet nedir?
Bu suâle yüzüm aktır, ya sizin?

Bu yolda önderim Hak Peygamberim,
Göz ışığım, kurtarıcım, rehberim,
Dedemin yolunda dönmez neferim;
Bu bendeki îman köktür, ya sizin?

Kızıl alevdi gün, Kerbelâ tandır,
Nefes kordan alev, ölüm ayandır,
Şehidlerin şâhı, Hüseyin candır;
«Ehl-i Beyt»in Rabbi tektir, ya sizin?

Yezid artan kinle, mü’min avında,
Korkunun kılıcı paslanır kında,
Şehâdet nişânım ulu dîvanda;
Yanağımı delen oktur, ya sizin?

İniltim rüzgâra, sözüm kuşlara,
Dere, tepe, ova, kuma, taşlara,
Yansa da bedenim hep ataşlara;
Alnım açık, başım diktir; ya sizin?