GÖREMEDİM!..

ŞAİR : SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Ömür boyu hiçbir vefâ,
Deremedim! Deremedim!
Bir gün olsun ben de safâ,
Süremedim! Süremedim!

Gonca güldüm, birden soldum,
Kahır çekip, saçım yoldum,
Kadere hep teslim oldum;
Eremedim! Eremedim!

İçimde bir acı dere,
Aman vermez dertli sere,
Düşmanımı çalıp yere;
Seremedim! Seremedim!

Huzur için vahdet çağı,
Sevda için gönül ağı,
Kalbimdeki aşk yumağı;
Öremedim! Öremedim!

Sükûtî’yim hâlim budur,
Beni benden alan «Hû!»dur,
Ömrüm akıp giden sudur;
Göremedim! Göremedim!