UNUTMA!

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Unutulmak sebebidir unutmak,
Unutmayan O Rabbini unutma!
Gafillerin mezhebidir unutmak,
Zikre yönelt, sen kalbini unutma!

Hakk’ın sana yakınlığın duy dinle,
Nerde olsan O ordadır seninle,
Girer durur aranıza kalbinle;
Seni her an takibini unutma!

Hak katında sevgisiyle Gül Nebî,
Âlemlerin yaratılış sebebi,
O’nu candan sevmek dînin edebi;
Salât eyle Habîb’ini unutma!

İki melek hiç bırakmaz peşini,
Kaydederler her sözünü, işini,
Maksadını, hayalini, düşünü;
Amellerin kâtibini unutma!

Yaşanınca fayda verir bil ki din,
Var gücünle amel işle ve didin,
Kitap, Sünnet gibi iki şahidin;
Kulluğunu tasvibini unutma!

Eğer o gün fayda görmek istersen,
Selîm bir kalp için gayret göster sen,
Olmaya bak tasfiyeye mazhar sen;
Kalbin; selîm, münîbini unutma!

Bil ki dünya devre mülktür, mal yalan,
Allah için ne verdinse o kalan,
Helâl kazan hayra harca faydalan;
Dünyadan da nasibini unutma!

Yüce Rabbin ihsanıdır her nimet,
Şükretmektir kula yakışan ziynet
Hepsi için O’na candan duy minnet;
Nimetlerin sahibini unutma!

Yükselmeye sebep ilmin her dalı,
Olmalısın öğrenmeye sevdalı,
Onu öğren hangisiyse faydalı;
Tatbik eyle mûcibini unutma!

Merhametle hizmet eyle varlığa,
Aldırmadan genişliğe darlığa,
Gayret göster bu ümmete yârlığa;
Muhtacını, garibini unutma!

Rakiplerin amansızı içinde,
Çelmesi var ayağının sürçünde,
Şeytan ile ortaktır her suçunda;
Nefis denen rakibini unutma!