SEN VAHDETİ, SENDE ARA!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Oku, aklet her âyeti;
Sen hikmeti, sende ara!..
Yanmış tenden al ibreti;
Sen iffeti, sende ara!..

Bir olur mu görenle, kör?
Seni bekler sonsuz ömür!..
Her safhada tevhîdi gör;
Sen hasleti, sende ara!..

Gönül cehd et, vahye sarıl;
Gör bu hayat, ölüm nasıl?..
Can seyrine, yetmez akıl;
Sen hicreti, sende ara!..

Yol al, sende gaybın yolu;
Sırtında gör her mahsûlü!..
Bil, âşikâr bir meçhulü;
Sen kudreti, sende ara!..

Bakî O’dur, her şey fânî;
Âdem nerde, Rasûl hani?
Dört kapıda nefsi tanı;
Sen rahmeti, sende ara!..

Deryâ sende, sende sahil;
Dost’a gider bu son menzil!..
Yerde, gökte, Arş’ta değil;
Sen vahdeti, sende ara!..

4 Nisan 2018, Ankara