HABÎBİN HÜRMETİNE

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Beni ayırma Rabbim sırât-ı müstakîmden,
Sâdıklarla hemdem et yolumu güzelleştir…

Çiçek çiçek bir ömür gezsin ihlâs arısı,
Gönül kovanımdaki balımı güzelleştir…

Kaç umman yüklü bilmem, bir damla gözyaşında?
Deryâmı, denizimi, gölümü güzelleştir…

Senden başka kim bilir içimdeki yangını?
Vâsıl olabilirsem, külümü güzelleştir…

Haksızlık karşısında dilsiz şeytan olmasın,
Haykırsın hakikati, dilimi güzelleştir…

Silsin alın terimi, ne varsa Sen’den bilsin,
Uzanmasın harama, elimi güzelleştir…

N’olur gönül bahçemde şakısın aşk bülbülü,
Muhammedî kokulu gülümü güzelleştir…

Allâh’ım son nefeste ismini zikrederken,
Şehâdet nasip eyle, ölümü güzelleştir…

16 Ağustos 2017