GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Ömrün bütün eyyâmı bahâr olsun efendim!
Hasret çekenin gönlüne nur dolsun efendim!

Vuslat dileyen dilleri reddetme n’olursun!
Firkat bağının gülleri tez solsun efendim!

Bas bağrına hicrânını dindir şu garibin,
Sînende uyut sende huzur bulsun efendim!

Sensiz yaşamaz âşık-ı şeydâ sen izin ver,
Uğrunda perîşân olarak ölsün efendim!

Gün görmedi şâd olmayı bilmez Seferî hiç,
Affeyle günâhın, yüzü hep gülsün efendim!

22 Haziran 2017, Girne

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün