NÛRUN ALÂ NÛR!.. (en-Nûr, 35)

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

İslâm ve îman,
Nûrun alâ nûr…
Takvâ ve ihsan,
Nûrun alâ nûr…

Sâlim niyetli,
Teslîmiyetli,
Hem ehliyetli,
Nûrun alâ nûr…

Tam îtikatlı,
Hem inkıyatlı,
Hak irtibatlı,
Nûrun alâ nûr…

Uygunca kisve,
Durgunca neşve,
Hiçlikte zirve;
Nûrun alâ nûr…

Ciddî muhabbet,
Sevdâlı haşyet,
Şefkatli heybet,
Nûrun alâ nûr…

Tâvizsiz âşık,
Hak sözlü sâdık,
Fâik ve lâyık,
Nûrun alâ nûr…

İsrâfa düşman,
İkrâma kurban,
Hem sâde hem şan,
Nûrun alâ nûr…

Ümmet vasattır,
Mîzan pusattır,
Bol bol hasattır,
Nûrun alâ nûr…

Gayrette dâim,
Gaflette nâdim,
Hep nefse hâkim,
Nûrun alâ nûr…

Bin yıllık ikrar,
Bambaşka ısrar,
Taptâze tekrar,
Nûrun alâ nûr…

Kızmaz çatık kaş,
Yutmaz yatık baş,
Hak tavra yoldaş,
Nûrun alâ nûr…

Olgun ve zinde,
Sultan ve bende,
Hep dengesinde,
Nûrun alâ nûr…

Âgâh ve sermest,
Mazbut ve serbest,
Abdestli abdest,
Nûrun alâ nûr…

Memnun tahakküm,
Mevzun tekellüm,
Mahzun tebessüm,
Nûrun alâ nûr…

Lâzım adâlet,
Elzem fazîlet,
Hükmet ve affet;
Nûrun alâ nûr…

Dîvâne âkil,
İrfanlı câhil,
Kervâna dâhil
Nûrun alâ nûr…

Tâlî, uzatma,
Mâlûmu satma,
Tekrardır amma,
Nûrun alâ nûr…

vezin: müstef’ilâtün

2016