EY SERVER-İ ÂLEM!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Görmeden seyrederek ben Sana îmân ettim,
Ten ve can, varsa neyim, hepsini kurbân ettim!

Düşmeden toprağa ey Server-i Âlem, ne olur,
Gönlü mâmûr ediver, nefsimi vîrân ettim!

Ayrılık mülküne hapsetme Efendim, zâten,
Ben bu dünyâya gelirken nice efgān ettim!

Çekti dağlar ve asırlar bana set, aşmak için,
Her nefes kendimi rüzgârlara harmân ettim!

Yâ Nebî! Kaldıramam nûr eşiğinden bu başı,
Sen öpersin diyerek hâfız-ı Kur’ân ettim!

Bir nazar kıl kereminden şu garîban gönle,
Bir ömür hıçkırarak çölleri ummân ettim!

Sana koştum salevâtınla ve isminle her an,
Aşkı hep Bâb-ı Selâm’dan yana kervân ettim!

Gıpta hâlinde mübârek yüce ashâbına göz,
Gördüler hep Sen’i, ben hasreti nâlân ettim!

Ebedî görmek için yandı bu Seyrî, çünkü,
Sana baktıkça, ezel nûrunu seyrân ettim!

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)

23 Haziran 2016, Akmescid / Sancaktepe / İstanbul