Secdeyle Vardım

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Mîrâcı yaşamak istedi şu can,
O yüce huzûra secdeyle vardım.
«Secde et ve yaklaş!»* buyurdu Rahmân,
Rızâ kapısından secdeyle girdim.

Hasret ülkesinde çekilen çile,
Alev alev yakar, döndürür küle,
Vuslat heyecanı düşünce gönle,
Yanmanın sırrına secdeyle erdim.

Allah aşkı, en değerli hazine,
İnsanı düşürmez, şer pençesine,
Ten kafesindeki kalp bahçesine,
İhlâs çadırını secdeyle kurdum.

Şu fânî dünyada bazen kırıldım,
Hüzün adasında tutuklu kaldım,
Sıkındım arttıkça, hep namaz kıldım,
Gönül yaramı hep secdeyle sardım.

Secde, tarifsiz bir huzur mevsimi,
Anlık değil ki… Bu huzur dâimî,
Şeytanı ve dostu azgın nefsimi,
Yerlerden yerlere secdeyle vurdum.

* el-Alak, 19

5 Kasım 2013