ONDA HAKK’IN NAZARI VAR

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Eller ne alırsa alsın,
Sen bir gönül almaya bak…
Gayrısı yerinde kalsın,
Sen bir gönül almaya bak…

Tenhalarda gir sıraya,
Gel merhem ol bir yaraya.
Ağyârı sokma araya,
Sen bir gönül almaya bak…

Yere, göğe, dağa, taşa,
İbretle bak öyle yaşa.
Gitmesin emeğin boşa,
Sen bir gönül almaya bak…

Nice garip kulu vardır,
Öksüz, yetim, dulu vardır.
Muhakkak bir yolu vardır,
Sen bir gönül almaya bak…

Gül olmazsa bülbül ötmez,
Gönlü yoksa ayak gitmez.
Bu dünyanın işi bitmez,
Sen bir gönül almaya bak…

İmrenme başıboşlara,
Sabret atılan taşlara!..
Acı yuvasız kuşlara,
Sen bir gönül almaya bak…

Ayırırsan zengin-fakir,
Yarın sorar Münker-Nekir.
Hiç kimseyi görme hakir,
Sen bir gönül almaya bak…

Her metâın pazarı var,
Bîgânesi, bîzârı var.
Onda Hakk’ın nazarı var,
Sen bir gönül almaya bak…

Îmânını âmir eyle,
Muhabbetle mâmur eyle.
Kırılmışsa tamir eyle,
Sen bir gönül almaya bak…

Asıl gaye, işin özü,
Ak eylemek gerek yüzü.
Güzel görür gönül gözü
Sen bir gönül almaya bak…

Sakın kimseler duymasın,
Aklın nefsine uymasın.
Allah gönülsüz koymasın,
Sen bir gönül almaya bak…