OĞUL!..

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

-Babamdan bana, benden oğlum Fatih’e…-

İlim; engin, dipsiz deniz gibidir,
Bin bilsen de bir bilene sor, oğul!..
İster zengin olsun veyahut fakir,
Sakın, hiç kimseyi görme hor, oğul!..

Cimrilik, kalpteki onulmaz yara,
Verdikçe azalmaz, çoğalır para,
Yolda kalmış, garip ve yoksullara,
İhtiyaçtan fazlasını ver, oğul!..

Şu âlemde nice hikmet, nice sır,
Çözmeye ne yıllar yeter ne asır,
Her âyeti bize O’nu anlatır,
Bu gerçeği görmeyenler kör, oğul!..

Şükret, Hak’tan gelen bunca ikrâma,
Meyletme, helâller varken harama,
Sen sen ol, bir başka rehber arama!
Kur’ân, bizlere her dâim nur, oğul!..

İyilik yaparsan çabucak unut,
Mü’minlere olan hiddetini yut,
Düşenlere yardım et, elinden tut,
Gariplerin yarasını sar, oğul!..

Her işinin başında çek besmele,
O zaman döner, tüm dikenler güle,
Yalanı, gıybeti uğratma dile,
Olmasınlar cehennemde kor, oğul!..

Kâinâtı oku ve tefekkür et,
Her hâlde, her hâlle Allâh’ı zikret,
Kanâat et, hamd et, belâya sabret,
Hak, o zaman olur sana yâr, oğul!..

Yardım için gerekirse dağlar aş,
Kötü gün dostu ol, kederi paylaş,
Mazlumlara acı, şefkatle yaklaş,
Zalimlere sesin çıksın gür, oğul!..

Kısmetindir ancak, önüne gelen,
Eldekiyle yetin, helâlle beslen,
İffetini koru, hayâyla süslen,
Şer bildiğini de hayra yor, oğul!..

Temizler günahı, yıkar gururu,
Doldurur gönlüne sonsuz huzuru,
O, Son Peygamber’in gözünün nûru,
Namaz… Kılmayana hesap zor, oğul!..

Allah, boşa yaratmamış beşeri,
Bu dünya, cenneti kazanma yeri,
Kâtipler detaylı tutar defteri,
Elbet bir gün zor bir hesap var, oğul!..

Ziyan etme boş işlerle vaktini,
Bu dünyadır imtihanın çetini,
Aman ihmal etme âhiretini,
Yaptığın her hayır orda kâr oğul!..

Hoşgörü, af, samimiyet, nezâket,
Merhamet, tevekkül, rızâ, ibâdet,
İhlâs, takvâ, edep ve teslîmiyet,
Îmânı koruyan birer sur, oğul!..

Duâlarında yer ver şu ümmete,
Vatan-millet aşkıyla koş hizmete,
Değer ver, sahip çık, bu emânete,
Yüce dînin için akıt ter, oğul!..

İslâm’dır; hidâyet yolu, doğru yol,
Allâh’a, Rasûl’e muhabbetle dol,
Ölüme mutlaka hazırlıklı ol,
Ecel, hepimize sırdır sır oğul!..

Ruh bir süvaridir, nefisse binek,
Dizginini bir an bırakma gevşek,
Nefsini, vahiyle ıslah ederek,
Menzile ulaşmak için sür, oğul!..

28 Mayıs 2015