128. SAYI TAKDİM

yuzakidergisi-ekim2015-sayı_128

Kıymetli Okuyucularımız,

Kur’ân-ı Kerim’de sıkça geçen bir ilâhî beyandır:

اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ

“SİZ MÜ’MİNSENİZ!”

Müjde ve destektir:

“Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Üstün olan sizlersiniz, siz mü’minseniz…“ (Âl-i İmrân, 139)

Üstünlüğün yolu ise ilâhî tâlimatlara teslim olmaktır:

Mü’minseniz;

“…Gıybet ve iftiraya bulaşmayın…” (Bkz. en-Nûr, 17)

Mü’minseniz;

“Sadece Allâh’a tevekkül edin.” (el-Mâide, 23)

Mü’minseniz;

“…Aranızı düzeltin…” (el-Enfâl, 1)

Mü’minseniz;

“…fâizi terk edin…” (el-Bakara, 278)

Mü’minseniz;

“…Helâl sizin için en hayırlı olandır…” (Hûd, 86)

Mü’minseniz;

“…Allah’tan hakkıyla korkun…” (el-Mâide, 57)

Mü’minseniz;

“…Allah ve Rasûlüne itaat edin…” (el-Enfâl, 1)

İlâhî mesajda, bu şart kaydının konması; inandığımız hâlde mü’min değilmiş gibi davranabilme gafletimizden kaynaklanıyor.

Mü’miniz fakat inançsızların kahrı altında inliyoruz.

Çünkü;

Mü’miniz fakat Allah ve Rasûlü’ne itaatimiz eksik.

Çünkü;

Ekonomimizde, gıdâmızda, beşerî münasebetlerimizde, lisânımızda ve kalbimizde îman var mı yok mu belirsiz!

Îman her derdin dermanı fakat mü’minliği hakikate yansıtmak şartıyla… «Rabbimiz Allah’tır!» deyip o istikamet içinde yaşamak şartıyla…

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; ehl-i küfrün, İslâm memleketlerine çullandıkları şu günlerde;

“Meselenin özü;

Her zaman, mekân ve ahvâlde, mü’min kimselerin, hangi özellikleri taşımalarının gerektiği.

Çünkü;

İnsanlığın bütün problemini çözecek bütün dermanlar, çareler ve şifâlar bunda gizli.” diyerek; âyet âyet mü’minlerin vasıflarını ortaya koydu.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «O’nun Muhteşem Ahlâkı» yazı dizisinde «Helâl Lokma» mevzuunu kaleme aldı. Hazret-i Fahr-i Kâinât Efendimiz’den ashâb-ı kirâma; Hak dostlarından Osmanlı’ya gıdânın mânevî tesirlerine ehemmiyet vermenin eşsiz misallerini serdetti.

Mevlânâ köşesinde ise birlik ve beraberliğimizin mânevî harcı olan îman ve îman kardeşliği, Hazret-i Mevlânâ’dan kıssalar ve vecîzelerle anlatıldı.

Dosyamızda;

Gayba îmânı kuvvetlendirmede bir metot olarak, râbıtaya farklı bir bakış,

Tekfirciliğe düşmeden akîdevî prensiplerimizi korumak,

Îmân etmenin zekâ ve akıl ile köklü irtibatı,

Sabahtan akşama îmânı kaybetme tehlikeleriyle dolu âhirzamanda, îmânı avuçta ve kalpte tutmakta yardımcı telkinler yer aldı.

Îman, ilim ve ameli bütünleştirmiş zirve âlimlerden İmam Nevevî;

Şiirimizin dehâlarından Fuzûlî;

Millî meselelere, mukaddesat zâviyesinden bakan sembol isimlerden Seyyid Ahmed ARVÂSÎ,

İslâm âleminde uyanışın mazlum şehidi Hasan el-Bennâ…

Geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Ömer Faruk KARABUCAK Ağabey ve Şair Memmed ASLAN’a dair özel hâtıralar…

Nebevî tıptan bir misal: Çörek otu…

Ahmet ZİYLAN’dan çocuk yetiştirirken dikkat edilmesi gerekenlere dair hayat notları…

Şiirler…

Kur’ân-ı Azîmüşşân, şairlere de; «mü’minseniz kıymetiniz var.» diyor… Îman dolu yüreklerden taşan mısralar da hak ve hakikati en güzel ifadeyle söylemenin derdinde…

Yüzakıyla…