Sallansın

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com
Çık artık meydana kükre aslanım!
Haykır emâneti, dağlar sallansın!
Omuz ver ölümsüz fikre aslanım,
Ölüler irkilsin, sağlar sallansın.

Yardım görmek için yardım et dîne,
Ümmetin önünde fethe çık yine,
Müjdelesin seni, övsün Medine,
Bayrak dalgalansın, tuğlar sallansın.

Mü’min, firâsetle kuşat Bizans’ı,
Verme hilekâra entrika şansı,
Hadlerini bilsin «Henri»si «Hans»ı,
Hileye ayarlı çağlar sallansın.

Asrın soğuğunda donmuş ümmeti,
Cihad heyecanı sönmüş ümmeti,
Kendi kabuğuna sinmiş ümmeti,
Sesin uyandırsın, çığlar sallansın.

İblisin ağları şuuru tuttu,
Aklı esir aldı, fikri uyuttu,
İnsan ezeldeki ahdi unuttu,
Allâh’ı hatırlat, ağlar sallansın.

Tecessüs vebâsı, eyledi salgın,
Ahlâkı felç etti, ruhları çalgın,
Yaşlıları azgın, gençleri çılgın,
İhtar et, idraki sığlar sallansın.

Namusu katletti; internet, moda,
Televizyon yaktı hâneyi «od»a
Hayâyı, iffeti getir de yâda,
Hayâdan nasipsiz çiğler sallansın.

İnsanlığın çoğu hevânın kulu,
Asılsız, bir bâtıl dâvânın kulu,
Madde mübtelâsı sivânın kulu,
Gönle çöreklenen bağlar sallansın.

Ağalık sistemi, dünya düzeni,
Ağlayanı duymaz, korur üzeni,
Hâmî ol mazluma, kahret ezeni,
İnsafsız ağalar, beğler sallansın.

Zâhirde sûret-i haktan görünen,
Kurt iken, kuzudan posta bürünen,
Küfre yaltaklıkta yerde sürünen,
İçi hâin, dışı yeğler sallansın.