İLÂHÎ AŞKINLA MEST EYLE BENİ!..

ŞAİR : Hamdettin ANDAÇ hamd_38@hotmail.com

İrfan sofrasından kalbime içir,
İlâhî aşkınla mest eyle beni!..
Bir damla lutfet de kendimden geçir,
İlâhî aşkınla mest eyle beni!..

Kâinâtın sırrını aşk eyledin,
Habîb’ini nûrundan halk eyledin,
İsmini tâ Arş’ına tâk eyledin,
İlâhî aşkınla mest eyle beni!

Züleyhâ Yûsuf’ta buldu Mevlâ’yı,
Mecnun da Leylâ da buldu sevdayı,
Benim de kalbime yaz bu mânâyı,
İlâhî aşkınla mest eyle beni!..

Habîb’ine Sen muhabbet eyledin,
Bizi de o Şâh’a ümmet eyledin,
Bize ne yüce bir nimet eyledin!
İlâhî aşkınla mest eyle beni!..

Âşığa sor: «Nerde o âb-ı hayat?»
Ölü kalbe hayat, Fahr-i Kâinat…
O’na muhabbetle selâm ve salât!
İlâhî aşkınla mest eyle beni!..

Kaktüs olma ey Hamîdî, sen gül ol,
Hayırlı bir ümmet, şükreden kul ol,
İnsanlığa hizmetkâr bir gönül ol,
İlâhî, aşkınla mest eyle beni!..