ENKAZ HANELER!

ŞAİR : (SEYRÎ) M. Ali EŞMELİ

Kör felsefenin zelzelesinden nice hâne,
Dün sırça sarayken, bugün enkaz! Ne hazin son!
Artık dedeler yok, nineler yok, bu masalda,
Ev öldü çocuklar, bu nasıl bir operasyon?!.

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün