BÜTÜN ÖMRÜN GİDER BOŞA

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Yemin olsun ki ey insan,
Zarardasın baştanbaşa!
Aleyhine işler zaman;
Daldırır türlü uğraşa,
Bütün ömrün gider boşa.

Eğer yoksa kalpte îman,
Her geçen gün artar ziyan,
Huzura bulunmaz imkân;
Nasibin olur kargaşa,
Bütün ömrün gider boşa.

Olmayınca sâlih amel,
İflâs kuvvetle muhtemel,
Sarar seni uzun emel;
Düşersin bin bir telâşa,
Bütün ömrün gider boşa.

Yaşamışsan seviyesiz,
Hakkı, sabrı tavsiyesiz,
Tezkiyesiz, tasfiyesiz;
Sen istersen bin yıl yaşa,
Bütün ömrün gider boşa.

Bilmezsen gidiş nereye,
Yol ayrılır bin pâreye,
Boş varırsın makbereye;
Eremezsin kurtuluşa,
Bütün ömrün gider boşa.

Sâdıklarla beraber ol!
Ancak böyle doğrulur yol,
İyilerle görüş bol bol;
Uyma kötü arkadaşa,
Bütün ömrün gider boşa.

Tutun kâmil eteğine,
Bal doldursun peteğine,
Girme nefis batağına;
Yem olursun kurda, kuşa,
Bütün ömrün gider boşa.

Şeytanı bilmeyen düşman,
Sonsuza dek olur pişman,
Kurtaramaz şöhret ve şan;
İster bey ol ister paşa,
Bütün ömrün gider boşa.

Sivâyı Mevlâ’ya tercih,
Damlayı deryaya tercih,
Dünyayı ukbâya tercih;
Vurur seni taştan taşa,
Bütün ömrün gider boşa.

Dünya olursa tek gaye,
Eder insanı pespâye,
Erir kıymetli sermaye;
Yorulursun koşa koşa,
Bütün ömrün gider boşa.

Îmandandır sade hayat,
İsraf, sonu eder berbat,
Ancak riyâzette necat;
Kul olma çula, kumaşa,
Bütün ömrün gider boşa.

Helâk oldu; «Yarın» diyen,
Fırsat kaçar ebediyyen,
Şimdi hazırla hediyen;
Koyma işi kara kışa,
Bütün ömrün gider boşa.

Boş vaktini bil ganîmet,
Sıhhat, sorulacak nimet,
Düsturun olsun, azîmet;
Güvenme kavme, kardaşa,
Bütün ömrün gider boşa.

Her nefesin hesabı var,
İsrafının azabı var,
Her ömrün bir kitabı var;
Sürme yarını yokuşa,
Bütün ömrün gider boşa.

Varlığını tefekkürle,
Nimetine teşekkürle,
Duâ, zikir, tezekkürle;
Yönelmezse kalbin Arş’a,
Bütün ömrün gider boşa.