ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -16, 17-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا ، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا

“Şurası muhakkak ki beyanın bazısında sihir vardır, şurası da muhakkak ki şiirin bazısında da hikmet vardır.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 95, (5011); Ayr. Bkz. Buhârî, Edeb, 90; Tirmizî, Edeb, 69)

لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا

“Sizden birinizin karnının içi (hikmetten uzak câhiliyye) şiir(i) dolmaktansa irin dolması hayırlıdır.” (Buhârî, Edeb, 92; Müslim, Şiir, 7-8; Tirmizî, Edeb, 71; Ayr. Bkz. Müslim, Şiir, 9)

Yerinde sözlerin, elbet, sihirli kudreti var.
Şiirlerin kimi hikmet… Gönül beşâreti var.
Fakat dolarsa için câhiliyye şi‘ri ile;
İrinle dolması yeğdir, o denli şirreti var!..

vezni: mütefâilün / feûlün – mütefâilün / feûlün