ACÂİP GEMİ

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com

O acâip geminin tavrı garip yolcuları,
Bilmiyorlar bu gidiş nerde biter, nerde yarı.
O acâip geminin tavrı garip yolcuları,
Korkmadan kat ediyor en güvenilmez suları.

Çıkmamışlardı bu ummâna bilip isteyerek,
Yine bir yerde bilip istemeden yol bitecek…
Son durak hangi limandır, onu bilmezler tek,
Hepsi mestâne gider indiği son menzile dek…

O acâip geminin tavrı garip yolcuları,
Her inen yolcuyu teşyî ediyorlar yasla.
O acâip geminin tavrı garip yolcuları,
Zannedersin gemiden inmeyecekler aslā!

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)