ALLAH KİMİ SEVER?

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Seven ve sevilen Vedûd Rabbimiz,
Muhabbetten nasîb alanı sever…
Sevmeyi de O’na borçlu kalbimiz,
Şükran hisleriyle dolanı sever…

Temizleyip zâhirini su ile,
Bâtınını takvâ duygusu ile,
Tevbe edip Allah korkusu ile,
Günah kirlerini sileni sever…

Sevmez böbürlenen kibre dalanı,
Haddini aşanı, fâcir olanı,
Sevmez bozguncuyu, sevmez yalanı,
Doğrulukta karar kılanı sever…

İsraf edenleri sevmem, diyor Hak,
Cimriler de olur buğza müstehak,
İkisi arası olup da infak,
Muhtaca imdada geleni sever…

Hakk’a tevekkülle tam metânetli,
Ahdine hep sâdık, sözü senetli,
Yalçın surlar gibi kurşun kenetli,
Saf olup düşmana dalanı sever…

Muhabbeti yoktur kâfire asla,
Müşriği, münkiri öyle kıyasla,
Bir ömür sürecek büyük ihlâsla,
Îmânında sâbit kalanı sever…

Muhabbet âdile, zalime nefret,
Muhsinlere yakın ilâhî rahmet,
Halka hizmet için ederek gayret,
Hakk’ın rızâsını bulanı sever…

Katında sevgisi vardır cömerdin,
Hâinin düşmanı, velîsi merdin,
Muhibbi, sabırlı her mü’min ferdin,
Kalbini takvâya salanı sever…

Hatayı affeden, öfkeyi yutan,
Hevâdan korunup, nefsi unutan,
Tuttuğu her işi en güzel tutan,
Ameli ihsanla olanı sever…

Sevilmek isteyen, Habîb’e uysun,
O’na tâ gönülden muhabbet duysun,
İzinden yürüsün, emrini saysın,
O’na ittibâyı bileni sever…