HABER VER!..

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Bu dünyada kayda değer haber yok,
Ey haberci ukbâdan bir haber ver!..
Bırak bugün süflîlik çok, yalan çok,
Doğru dürüst mânâdan bir haber ver!..

Nedir ömür müddetimiz defterde?
Ne vakittir, ölüm nasıl ve nerde?
Göz ve kulak, her an büyük haberde,
Bu âleme vedâdan bir haber ver!..

Kabirdeki hâlimizden ne haber?..
Bizim ile neler olur beraber?..
Cennet gibi olmaz ise o makber,
Akreplerden, şucâdan bir haber ver!..

Ne hâldedir bizden önce gidenler?
Ten çürüyüp parçalanıp kefenler,
Topraklara, karıştı mı bedenler?
Ecdad ile âbâdan bir haber ver!..

Kaç olacak zelzelenin şiddeti?
Ne kadardır bekleyişin müddeti?
O gün kime yüce Rabbin hiddeti?
Öfkesinden, rızâdan bir haber ver!..

O gün nasıl infilâktan gök çatlar?
Korkulardan akıl gider, öd patlar,
Telâştan mı unutulur evlâtlar?
Parçalanan semâdan bir haber ver!..

Koca dağlar nasıl serâb olurlar?
Savrularak toz ve türâb olurlar…
Gençler kocar çöker harâb olurlar…
Saç ağartan cezâdan bir haber ver!..

Cehennemler gösterilir görene,
Cennet gelir Hakk’a gönül verene,
Hevâsından kaçıp uzak durana,
Firdevs’ten ve Me’vâ’dan bir haber ver!..

Hangi hâlden o gün yüzler ağarır?
Mevlâ’sına yüz akıyla kim varır?
Ne sebepten bazı yüzler kararır?
Türlü türlü sîmâdan bir haber ver!..

Emniyetle kimler geçer sıratı?
Kim sürünür, kimin olur bir atı?
Geçenler kim, şimşek gibi sürati?
Altındaki gayyâdan bir haber ver.

Gide gide o Habîb’in yolundan,
Ona uyup nasip alıp hâlinden,
Tutar mıyız O’nun rahmet elinden?
Şefâat-i uzmâdan bir haber ver!..

İnsan niçin kaçar eşten, evlâttan?
Fayda görmez inlemeden, feryattan,
Yardım gelmez, izin yoksa imdattan,
Boşa giden nidâdan bir haber ver!..

Hesap günü en inceden hesap var,
Deri söyler, el konuşur, dil susar,
Sorulunca zerre miskal hususlar,
Panik dolu dâvâdan bir haber ver,

Hak alınır velev olsa bir miskal,
Görülemez ne iltimas, ne ihmal,
Kurtuluşa yüzde kaçtır ihtimal?..
Mahkeme-yi kübrâdan bir haber ver!..

şucâ: Yılan, kabir azabından bahseden bir hadîs-i şerifte bilhassa belirtilen yılan.