TEVBE İSTİĞFÂR EYLE!..

Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

Kötülükten kaçıp da,
Tevbe istiğfâr eyle!..
Ellerini açıp da,
Tevbe istiğfâr eyle!..

De ki: «Allah» birdir, bir,
Yıkılsın gitsin kibir!..
Beklerken bizi kabir;
Tevbe istiğfâr eyle!..

Rahmân, Rahîm’e dayan,
O’nun nûruyla boyan,
Ölmeden önce uyan,
Tevbe istiğfâr eyle!..

Allâh’ın yoluna gir,
Kalmasın içinde kir!
Sen de «şahâdet» getir,
Tevbe istiğfâr eyle!..

Duâ et inle, inle,
Kur’ân’ı oku, dinle…
Dönerken bu dilinle,
Tevbe istiğfâr eyle!..

Deme, daha vakit var,
Gitme burdan günahkâr,
Gel sen de ol tevbekâr,
Tevbe istiğfâr eyle!..

Arslan Ahmet; «öz»le sen,
Kızaran bir gözle sen,
İhlâslı bir sözle sen,
Tevbe istiğfâr eyle!..