ESTAĞFİRULLAH EL-AZÎM…

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Beşiklerden mezarlara giderken,
Günden güne katlanıyor günahım,
Ömrümüze yıllar vedâ ederken,
Kulluğunla gönenir mi sabahım?
Tövbemizi kabul eyle Allâh’ım!..

Yâ Rab bizi, kenetlenmiş saf eyle,
Affa lâyık olmasak da af eyle!
Bahşettiğin bin bir türlü süreyle,
Silinir mi alnımdaki siyahım?
Tövbemizi kabul eyle Allâh’ım!..

Melekü’l-mevt karşımıza durunca,
Münkir-nekir ahvâlimiz sorunca,
Boyutlardan boyutlara varınca,
Pişman olsam, duyulur mu eyvahım?
Tövbemizi kabul eyle Allâh’ım!..

Kime kalmış, bu dünyanın tapusu,
Fânî olur fânîlerin yapısı!
Kapanmadan evvel tövbe kapısı,
Kur’ân imiş, sünnet imiş felâhım,
Tövbemizi kabul eyle Allâh’ım!..

Celil, Hakk’a hangi yüzle gidersin?
Tövbe bozar, yine tövbe edersin!
Affedersin, affetmeyi seversin,
Yakarıştan var mı başka silâhım;
Tövbemizi kabul eyle Allâh’ım!..
Sen Rahman’sın affet bizi Allâh’ım!..