GEL ZİKREDELİM ALLÂH’I

Bekir ÇİÇEK

Kalpler itminâna ersin,
Gel zikredelim Allâh’ı!
Bizden nisyânı gidersin,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Îmânımız yenilensin,
Yakînlerimiz bilensin,
Letâifler tam dillensin,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Zikredelim tâ derinden,
Duysun vücut her yerinden,
Her gecenin seherinden,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Analım da bizi ansın,
Diller zikirle ıslansın,
Nefs-i emmâre uslansın,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Allah, adın okuyalım,
Zamanları dokuyalım,
Nefesleri yıkayalım,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Kazsın nefsin köklerini,
Tutsun rûhun göklerini,
Bulup cennet köşklerini,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Yerleştirip mahfazaya,
Kazıyalım hâfızaya,
Kalbimizle duya duya,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Îman nûrumuz sönmesin,
Kalp kasvetten islenmesin,
«Yazık size, vay!» denmesin,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Koruyup gönlü ağyardan,
Haberdar eylesin Yâr’dan,
İnce sırlı bir ayardan,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Mârifetin eşiğinde,
Muhabbetin beşiğinde,
Aziz dostun ışığında,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Kıymetli paradan, puldan,
Hakk’a muhabbettir kuldan,
Vuslat için kısa yoldan,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Tek maksudu eyleyip Hak,
Gönlü Hakk’a bağlayarak,
Tenhalarda ağlayarak,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Şöyle diz dize oturup,
Meleklerle halka kurup,
Zikri, aşkla kalbe vurup,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Seven duramaz anmadan,
Hâlis olmaz kalp yanmadan,
Ölüm ile uyanmadan,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Ruh misafir ten kafeste,
Fazla kalmaz bu mahbeste,
Anmak için son nefeste,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Ayaktayken, otururken,
Ya da yan üstü dururken,
Fânî ömrü doldururken,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Amellerin en temizi,
Yükselterek rütbemizi,
Gaziye denk eyler bizi,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Kurtuluş kasvetten, kirden,
Hisse alış tefekkürden,
Geçer dâimî zikirden,
Gel zikredelim Allâh’ı!

İblis kalpten uzaklaşsın,
Melekler bize yaklaşsın,
Şuurumuz berraklaşsın,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Unutanlar unutulur,
Fâsıklarla bir tutulur,
İnsan zikirle kurtulur,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Îman ile ölmek için,
Son nefeste gülmek için,
Kalp safâsı bulmak için,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Kitabında Rabbimiz der:
Münafıklar az zikreder,
Olmamak için derbeder,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Hakk’a sevgi, zikir kadar,
Az da nifak korkusu var,
Görmek arzusuyla dîdar,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Zikretmeyen ölü gibi,
Hevâsının kulu gibi,
Kalbi şeytan yolu gibi,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Zikirsize horluk vardır,
Dünyasında darlık vardır,
Âhirette körlük vardır,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Anlayalım ana ana,
Kalpte zâhir ola mânâ,
Muhabbetle yana yana,
Gel zikredelim Allâh’ı!

Almak için tam hâsıla,
Vermeksizin hiç fâsıla,
Ömür boyu ihlâs ile,
Gel zikredelim Allâh’ı!