KOMŞULAR

Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Kimisi gardaştır kimisi bacı,
Bizimle ağlayıp güler komşular…
Sevgidir, dostluktur derdin ilâcı,
Neşeyi, kederi böler komşular…

Beraber yaşarız, birdir yurdumuz,
Birbirine dayalıdır ardımız,
Paylaştıkça, derman bulur derdimiz
Akan yaşımızı siler komşular…

Bir beldede acı-tatlı yaşarız,
Bazen umutlanır çağlar coşarız,
Vuslata, el ele verir koşarız,
Azmimizi böyle biler komşular…

Bazen sırrımıza olurlar perde,
Mülkümüzü korur, olsak seferde,
Ölsek ölümüzü koymazlar yerde,
Üstümüze toprak eler komşular…

Kul Hakkı komşuyu sorar her günde,
İyi günde, kötü günde, dar günde,
İnşallah mahşerde olan zor günde,
Hayırlı şahâdet eyler komşular…