İSTANBUL’A KIT‘A

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) nazbelli@yahoo.com

Cânan sevilir önce canda,
Elbette «bütün», «tek»le başlar.
Sevmek ve sevilmek cihanda,
İstanbul’u sevmekle başlar!

Vezni: mef’ûlü / feûlün / feûlün

16 Ekim 2011, Adana