EV ALMA KOMŞU AL!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Yalnız yaşayamaz insan,
Dostum! «Ev alma, komşu al!»
Eğer huzur istiyorsan,
Dostum! «Ev alma, komşu al!»

Elin ayağındır senin,
Dilin kulağındır senin,
Gönül ırmağındır senin,
Dostum! «Ev alma, komşu al!»

Güzel bir kardeşin olur,
İyi bir hâldeşin olur,
Dâreynde yoldaşın olur,
Dostum! «Ev alma, komşu al!»

Nefret tohumunu saçma,
Nefsine uyup da uçma,
Komşuluk deyip de geçme,
Dostum! «Ev alma, komşu al!»

Komşu, nefisten öncedir,
Hakkını vermek yücedir,
Bahtiyarım ben nicedir,
Dostum! «Ev alma, komşu al!»

Sükûtî der: Hiç unutma,
Aman milleti darıltma,
Eşi-dostu da yanıltma,
Dostum! «Ev alma, komşu al!»