SEVR DAĞI…

Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Yamacında iki cihan sultanı,
Misafir geliyor bekle Sevr Dağı…
Yanında yoldaşı sâdık yârânı,
Onları koynunda sakla Sevr Dağı…

Çaresiz terk etmiş doğduğu eli,
İncitmiş zalimler hâlinden belli
Sînende dünyanın en güzel gülü,
O’nu doyasıya kokla Sevr Dağı…

Gelenlere O’nu sakın ha verme!
Soranlar olursa yerin gösterme!
Sen de bu güneşten yüzün çevirme!
Onunla bahtını akla Sevr Dağı…

Kapısına bekçi dursun kuşların,
Yumuşacık yastık olsun taşların,
Emin bir sığınak olsun başların,
Dikkatle her yanı yokla Sevr Dağı…

Şimdi mahzun durur Mekke, Beytullah.
Medine yolunda O Rasûlullah,
Kutlu yolculara yardımcı Allah,
Şeref buldun sen bu hakla Sevr Dağı…

Ensarın hasretle yolda gözleri,
Aşka düşmüş yanar durur özleri,
Sînende sır olup kalsın izleri,
Yolcu eyle bir şafakla Sevr Dağı…

Ara sıra dönüp, Mekke’ye bakar
Bu hazin ayrılık Hakkı’yı yakar
Bilirim geçtiği yollar gül kokar
Yellerle rûhumu pakla Sevr Dağı…