«BEZM-İ ELEST»İN NEŞVESİ

Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com

«Bezm-i elest»in neşvesi,
Gönlümde bâkîdir yine…
Meclis o meclis, mey o mey,
Sâkî o sâkîdir yine…

Mestiz ezelden âşikâr,
Mümkün mü olmak tevbekâr?
Meyler süzülmüş, cezbedâr;
Neyler Irâkî’dir yine…

Attıkça ebrûsundan ok,
Cânâna meylim oldu çok…
Durdurmanın imkânı yok!
Aşk, insiyâkîdir yine…

Ahdeyledik cânân ile,
Birlik olup kaç cân ile,
Ol âşinâ yârân ile,
Gönlüm mülâkîdir yine…

Her şey o ânın cilvesi,
Rûhum «belâ»nın mâkesi,
Hârûn, «elest»in neşvesi,
Gönlümde bâkîdir yine…

Vezni: müstef’ilün / müstef’ilün