BELKİ

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) nazbelli@yahoo.com

Günden güne kaybolmaya yüz tuttu bu yerde,
Çok hâtıralar, çok seneler, çok yaşananlar…
Bir düşten ibâret olacak belki ilerde,
«Mâzî» diyerek öylece hep şimdiki anlar…

Eşyâda vefâ kalmadı insan gibi tıpkı,
Bir köhne zaman çarkına mahkûm olup öyle.
En son unutulmak olacak belki de hakkı,
Dünyâda kalan vârımızın, «kaldı» demekle…

Hüznün adı var, çehresi var, kimliği vardır;
Bir yaşlı adam kisvesi giymek gibi belki…
Dünyâda kalan belki de her sâniye kârdır
«Mâzî» olabilmek nitekim, öyle güzel ki!

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feulün

29 Eylül 2011, Adana