SAFÂ TEPESİ

Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Söyle bana söyle Safâ Tepesi,
Bana Güller Sultanı’ndan haber ver!
Belki taşlarına sinmiştir sesi,
O’nun tatlı lisânından haber ver!..

Yetimler yetimi hâlin bildin mi?
Ağlayınca gözyaşını sildin mi?
Amansız derdine derman oldun mu?
Baharından hazânından haber ver!..

Büyüyüp de kırk yaşına gelince,
Nur Dağı’nda Hak emrini alınca,
«El-Emîn» diyenler hasım olunca,
Zalimlerin bühtânından haber ver!..

Nereye oturdu, neler söyledi?
Davetini kimler kabul eyledi?
Nasipsizler O’na burda neyledi?
Çilesinden hicrânından haber ver!..

Bilâl’i gördün mü terler dökerken,
Üzerine kızgın taşlar çökerken?
Sıddîk’ı gördün mü tevhid çekerken?
Ashâbının îmânından haber ver!..

Yiğit Hamza yeğenini sorarken,
Merhametle yarasını sararken,
Ebû Cehl’in kafasını kırarken,
İrfânından ihsânından haber ver!..

Mübârek ayağın gelip bastığı,
Taşlar olsun başımızın yastığı,
Gün gelip Mekke’den ayak kestiği,
Hüzün dolu zamanından haber ver!..

Ebûbekir ile yola çıkarken,
Bir su olup Medine’ye akarken,
Dönüp dönüp Beytullâh’a bakarken,
Şu dağların figanından haber ver!..