RUBÂÎ

Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com

Ben kırkıma gelmiş olamam kâbus bu!
İfrit gibi işkence eder mahsus bu!
On beş, hadi yirmimdeyim ancak diyorum
Lâkin sona ermiyor, nasıl menhus bu!