GENÇLİK NEREYE GİDİYOR?..

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Hedefi şaşırmış sersem misâli,
Yolunu kaybetmiş arıyor gençlik…
Doğru yola erdirecek suâli,
Yanlış adreslere soruyor gençlik…

Rahmet teknesinde yoğrulan insan,
Aslından koparak oluyor noksan.
Kalmamış ömründe hiç usûl-erkân,
Fena bir menzile yürüyor gençlik…

Yeter mi ecdatla sâde övünmek?
Azmini almalı kendine örnek,
Her gence vazife samimî emek,
Çalışmayı lâfta görüyor gençlik…

Yetişen gençliği tanımak ne zor,
Millî değerlere bakar sanki hor.
İçimize düşmüş yakıcı bir kor,
Millete yabancı türüyor gençlik…

Haram ve helâlin yoktur önemi,
Zamanımız fırsatçılık dönemi,
Bilmem ki bu gidiş cehenneme mi?
Hayatı gaflette sürüyor gençlik…

Kâh akıllar kaymış belden aşağı,
Kâh bedenler olmuş moda uşağı,
Oyunla bozmuşlar nice kuşağı,
Istırap meyvesi deriyor gençlik…

Eğitimde zayıf mânevî kanat,
Varlıkta sanılır huzurlu hayat,
Bütün zorluğuyla binince âfat,
Ümitsiz çıkmaza giriyor gençlik…

Varoğlu; bu gençlik dînine muhtaç,
Kur’ân’da kalplere lüzumlu ilâç,
Emirler olursa dâim birer taç,
Hedefe güvenle varıyor gençlik…

05 Mayıs 2011, Vezirköprü