UZAK YAKIN ÂŞİNÂLAR

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Yaradılış hikmetleri
Nice sırlar gizlemekte,
Bir çiçeğin öfkesini,
Bir karınca gözlemekte…

Nizam içre bir nizamla,
Varır deryaya ırmağı.
Bilgimizin dışındadır,
Işığının ilk kaynağı.

Uçan kuşun kanat sesi,
Bulutlardan suya iner…
Sezâ olur gönüllere,
Çağlar üstü mûcizeler…
Kuşatınca ilâhî sır,
Gönül onu bırakmaz ki…
Teslîmiyet çizgisinde,
Sırrı bilmek gerekmez ki.

Şu sonsuzluk deryasında,
Akıl keşfin cenderesi…
Dünya denen bu bahçede
Aşk âlemin penceresi.

Söyle nedir dağlaşınca,
Denizdeki kumun hâli?
Kucaklaşan yerle göğün
Ufuktaki pür melâli…
Gönül gözün görmüyorsa,
Elâ gözün neye yarar?
Tabib’ine hikmet dersi,
Âlimine şifâ sorar!..

Şu kâinat kitabını,
Anlar isen, O, Bir, Tek’tir!
Biliriz ki O’ndan geldi,
Her şey O’na dönecektir…