SİNÂNEDDÎN YÛSUF

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Hazret-i İbrahim berat mı vermiş?
Mimarlar içinde pîr Mimar Sinan!..
Rabbim onu imar için göndermiş,
Bin yılda gelir mi, bir mimar Sinan?..

Kırk sene çalışıp üç sultan ile,
Kubbelerin gezer hep dilden dile!
Sana rehber olmuş Peygamber bile,
Nedir bu sendeki sır mimar Sinan?..

Estetik mimarî ruh almış ondan,
Zelzele baş eğip, geçmiş yanından!
Yeryüzünden değil, yerin altından,
Beş asırdır çok şey der Mimar Sinan…

Halep’ten Harem’e büyüyen rüya,
Camiden türbeye, kervansaraya,
Osmanlı mührünü vurmuş dünyaya,
Rahman için akan ter Mimar Sinan…

Hak bildiğin yolda duruşun ne hoş,
Su bentleri dolu, senin kurnan boş!
Rüstem Paşa’daki çinilerde loş,
Mihrimah Sultan’da fer Mimar Sinan…

Sihirli bir sanat, var olmak yokta,
Hâlâ çözülmemiş yüzlerce nokta!
Edirne, İstanbul nice ufukta,
Hayalin bittiği yer Mimar Sinan…

Ebced hesabıyla «tek olanı» bul,
Çeşme çeşme, köprü köprü bir okul!
Mütevâzı imza, muazzam bir kul;
E-fakîru’l-hakir ser-mimar Sinan…

Eserlerin neler söylüyor neler?
Minare minare Celil’i beler,
Duâ makamında hep medreseler,
Dilerim «Firdevs»e er Mimar Sinan…
Cennet köşklerini gör Mimar Sinan…