SALACAK’TAN GÖRÜNEN İSTANBUL

Harun ÖĞMÜŞ

Önümde Topkapı… Haşmetli çağların sarayı…
Barındırır nice bin anlı-şanlı hâtırayı…

Şerefli cedler asırlarca kükremiş buradan,
Baş eğmiş ürpererek; Nemçe, Leh, Macar, Boğdan!

Kayınca göz sola sâbitleşir, meziyette,
Boy ölçüşen Ayasofya’yla Sultanahmet’te!

Mehâbetiyle, vakārıyla muhteşemse biri,
Zarâfetiyle sarıp gönlü cezbeder diğeri!

Minâreler, bütün ufkun minârelerle dolu…
Cihâna gösteriyor hâl diliyle doğru yolu.

Minâreler arasından gurûb eder güneşi…
Cihanda var mıdır İstanbul’un, olur mu eşi?

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa‘lün)