KADİR GECESİ MESAJI

Harun ÖĞMÜŞ

Dilerim her geceniz kadre döner,
Yüzünüz aydın olur bedre döner,

Ne kadar kutlu bu akşam yâ Rab!
Mest olup Arş döner, Sidre döner.

Ramazan 2005, Üsküdar

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)