LÂL

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) nazbelli@yahoo.com

Gülünce gözlerin merâle benzer…
Ve sanki kaşların hilâle benzer…

Güneşleyin doğarsın ufka doğru,
O demde gözlerim ne hâle benzer…

Bir özgedir güzelliğin cihanda,
Ne gül, ne yâsemin, ne lâle benzer…

Ya ellerinde akseder Süreyyâ,
Ya gökte rakseden Zuhâl’e benzer…

Ya mest eder bakışların umarsız,
Ya başka türlü bir suâle benzer…

Ki yokluğun zamanlarında dünyâ,
Bitip tükenmeyen melâle benzer…

Gidişlerinle kahrolur bu âlem,
Gelişlerin bir ihtilâle benzer…

Cihânı titreten güzelliğinle,
Bu dillerim nasıl da lâle benzer…

Balık kanatlanır, sular yürür de,
Haram dediklerim, helâle benzer…

Ne ten kalır, ne can kalır bu yerde,
Kalan da bir tuhaf misâle benzer…

Ve aşk elinde gün be gün Edîbî,
Bu halk içinde bir hayâle benzer…

Vezni: mefâilün / mefâilün / feûlün