HAFİFLEME

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Elimiz üç kuruş gördü,
Bakın ne hâllere düştük…
Unutup ârı, nâmusu,
Bir anda dillere düştük…

Menekşenin boynun eğdik,
Çiğdemin gönlüne değdik,
Böbürlendik sanki beğdik,
Dikenli güllere düştük…

Yerinden oynattık taşı,
Unuttuk bacı, gardaşı,
Akıtıp gözlerden yaşı,
Bulanık sellere düştük…

Yüzsüzlüğü bilim sandık,
Hırsızlığı ilim sandık,
Her dokunan kilim sandık,
Paçavra çullara düştük…

Siyasete yalan dedik,
Demokrasi dolan dedik,
Her koltuğa palan dedik,
Vicdansız ellere düştük…

Beş şartı gurbete saldık
Helâl verip haram aldık
Gözlerden sürmeyi çaldık
İpekli şallara düştük

Âyet hadis gülüp geçtik
Gururlanıp şirki seçtik
Ne bulduysak hemen içtik
Lâğımlı göllere düştük

Seferî uzatma sözü
Temizdir milletin özü
Birkaç soysuzla yüzsüzü
Unuttuk ballara düştük

İstanbul, 1999