EFENDİLER EFENDİ’SİNE

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Anlatamaz mısralar sen cemâlsin Efendim!
Letâfetin zirvesi hem celâlsin Efendim!

Âlemlerin, nûrunun şavkından parladığı,
Güneşler aydınlatan bir hilâlsin Efendim!

Yaratan’ın sevdiği, canların göz bebeği,
İnsanlığa numûne tek misalsin Efendim!

Özenerek yaratmış Rabbim billûr cismini,
Beşer ne ki, melekten de efdalsin Efendim!

Lutfundan ayrı düşen, kavrulur hicranlarda,
Duygusuz yüreklere hep melâlsin Efendim!

Başka sevdalar gelip geçici heveslerdir,
Âşığına firakı en muhâlsin Efendim!

Sen’siz kalırsa dünyam, çaresiz kalır ümmet;
Perişan milyonlara pür mecalsin Efendim!

Kederli hâlimizi gerçekte Sen anlarsın,
Ümmetine himaye ve moralsin Efendim!

Dillerimiz bir ömür Sana salât ederse;
Adınla ahrette ne hoş sualsin Efendim!

İnsanlara ahlâkın ekmelini öğreten,
Sırât’ın kılavuzu, Nur modelsin Efendim!..

Sen teşrif eyledin de dünyalar şereflendi,
Mâverâdan uzanmış kutlu elsin Efendim!

Zâtının hatırına yaratılmış felekler,
Varlığın oluşunda ilk temelsin Efendim!

Şairler, nice güzel sözlerle övmek diler,
Her âşığın ufkunda bir emelsin Efendim!

Şefâat diler âciz Varoğlu, kereminden,
Merhamet ve bağışta çok özelsin Efendim!

25 Mayıs 2010, Vezirköprü