TARİHİN ÇİLESİ

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Birkaç çakal çıkıp yarım aklıyla,
Giydirmişler sana fistan tarihim.
Sinsice sulanmış masonik suyla,
Çalılığa dönmüş bostan tarihim…

Oradan aşırıp, buradan derle,
Hiç kimse hükümran olamaz şerle!
Katran yürekliler kirli ellerle,
Dokunamaz sana kasten tarihim…

Dünü bilmeyenler, neyler yarında,
Yoz akıllar kısa günün kârında,
Kendini kaybetmiş yapraklarında,
Bu garip, ezelî hastan tarihim…

Her sahifen şan-şerefle döşeli,
Sana yan bakanlar delidir deli!
Kur’ân rahlesinde piştin pişeli,
Değerlisin her elmastan tarihim…

Celil ister, hakça olsun nazarım,
Cürmüm kadar her oyunu bozarım…
Hep seni okurum, seni yazarım,
Oy benim tarihim, destan tarihim…