ÖLÜMSÜZ KİTAP

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Hükmü hiç bitmeyen ey yüce Kitap!
Sen’i indirene kurban olayım…
Bütün âlemlere Sen’deki hitap,
Sen’i indirene kurban olayım…

Ne sırlar gizlenmiş sırlar içinde,
Hep var olacaksın varlar içinde,
Kayboldum âyetler, nurlar içinde,
Sen’i gönderene kurban olayım…

Son Nebî, son Kitap dünden bugüne,
Sen’le mühür vurmuş Mevlâ son dîne!
Bin harf âciz kalır tek bir harfine,
Sen’i gönderene kurban olayım…

Sen’inle olanlar Allah ile yâr,
Rabbim hâfızlara bir de taç koyar,
Sen’i okuyanlar dâim bahtiyar,
Sen’i gönderene kurban olayım…

Rahmet rüzgârınla donanır felek,
Hangi nimetini sayalım tek tek?
Bir âyetle iner bir milyon melek,
Sen’i gönderene kurban olayım…

Şu fânî kâinâtın Sen’sin anlamı,
Sen’de saklı şifâların tamamı,
Mahlûk da olmayan ey Hak kelâmı,
Sen’i gönderene kurban olayım…

Hayat rehberine sözler nâfile
Taklit edemezler tek âyet bile!
Mahşerde şefâat cümle Celil’e,
Sen’i gönderene kurban olayım…