GELENE SELÂM

Hakkı ŞENER

Güneş doğdu yeni bir gün başlıyor,
Giden gitti şimdi gelene selâm!..
Acı-tatlı hayat böyle işliyor,
Neşeyi kederi bölene selâm!..

Çalışıp bir lokma helâl uğruna,
Oğul arı gibi has bal uğruna,
Şanlı vatan, nazlı hilâl uğruna
Bir kınalı kurban olana selâm!..

Ayrılığı düşürmeden araya,
Tamahkâr olmadan köşke, saraya,
Senelerdir sızılayan yaraya,
Ehilce bir merhem bulana selâm!..

Ecdadına pür-ihtiram eyleyen,
Tebessümle günü bayram eyleyen,
Muhtaçken muhtaca ikram eyleyen,
Yetimin gözyaşın silene selâm!..

Taşı gömüp, sopaları saklayan,
Dal kırmadan, goncaları koklayan,
Yüreğini, kem fikirden paklayan,
Huzuru sevgiden bilene selâm!..

Garip Hakkı böyle eder niyazı,
Goncayı vurmasın kışın ayazı,
Biz ölünce üstümüze namazı,
Helâllik vererek kılana selâm!..