FÂNUSTA GAZEL

EDÎBÎ (Recep YILDIZ)

«Aşksın sen» dedi, mehtâba dalıp bir su gibi,
«Aşksın sen, o suyun en güzel ebrûsu gibi»

«Aşksın, gün sana âşık, güneş aşkınla güneş;
Ay da omzunda gezen bir büyü fânûsu gibi»

«Aşksın, cümle cihân aşkına tutkun; hattâ,
Sana tutkunluk onun gâye-i mahsûsu gibi»

Bu nasıl sevgili bir düştü bu fânîlikte;
Bu nasıl sevgili yer, cennetin avlûsu gibi!

Âsumân sığmadı fânûsuna aşkın bu gece,
Çünkü her bir şiirim, bir ölüm arzûsu gibi!

Kalbinin bin oku var, kalbimin ufkunda benim,
Râzıdır, her birinin bin kere mahpûsu gibi!

Aşk beş nokta mı, üç harf mi dersin cânan?
Bu Edîbî dediğin, bir sevi kâmûsu gibi!

05 Eylül 2009
Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)