ŞİİRE YOLCULUK

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) malivar5@hotmail.com

Şiire hasrettim yorgun bedeni,
Yükümü topladım, ben gidiyorum,
Haykırıp dünyaya, açıp yelkeni,
Mısralar bahrine, göç ediyorum

Güneş her sabah bir telâşla doğar,
Boşa geçmiş günler, mevsimler, aylar,
Daha okunacak pek çok şiir var,
Geciktim dostlarım, hissediyorum.

Depreşir içimde huysuz heceler,
Kaplıyor beynimi zor düşünceler,
Yoldaştır şaire sessiz geceler,
Ömrümü şiire nezrediyorum.

Şiirim emânet, yaşayan ferde,
Derman olur içten duygular derde,
«Kaldırın; sözlerim kalmasın yerde,
Benim bütün mîrâsım bu!» diyorum.

Varoğlu der, yaşadım bin hevesle,
Söyledim sevdâmı hisli bir sesle,
Ahit yaptım ülkemdeki herkesle,
Mısra mısra halka borç ödüyorum.