OĞUL

Zahit GENÇ

Anneye, babaya; «Üf!» bile deme,
Büyüğe saygıyı bil derim oğul.
Kalacak bu mülküm kim bilir kime,
Ölümden bir ibret al derim oğul.

Aldanıp dururuz göz göre göre,
Bulan var mı, söyle, ölüme çare?
Girmeden karanlık, daracık yere,
Nefsini yerlere çal derim oğul.

Dilinden düşmesin şükür ve niyaz,
Dilerim Sırat’ta ayağın kaymaz,
Mü’mine yakışan güzel bir namaz.
Onu da daima kıl derim oğul.

El azıyor diye sen de azma ha!
Gönülden, ihlâsla yakar Allâh’a,
Meyletme kötüye, düşme günaha,
Haddini bilmeli kul derim oğul.

Öyle doğru ol ki, emin desinler,
Ne güzel inanmış mü’min desinler,
Duâna melekler; «Âmîn!» desinler,
İki cihanda da gül derim oğul.

Göz ucuyla dahî harama bakma,
Sen kendi elinle kendini yakma,
Şeytana uyup da Hak yoldan çıkma,
İslâmî çizgide kal derim oğul.

Dünya bir âlem ki, sanki bir rüya,
Hikmet gözüyle bak güneşle aya,
Muhtacız toprağa, bir tatlı suya,
Her zaman helâli bul derim oğul.

Nice yollar var ki, çıkmaz bir sokak,
Nicesi de var ki, her yanı batak,
Sen bir yola gir ki, Hakk’a varacak,
Hakk’a götürene yol derim oğul.

Bir hayat yaşa ki; güzel, tertemiz,
Engel değil sana ne dağ ne deniz,
Ne çok çenesiz ol, ne de çok sessiz,
Hakkı söyleyecek dil derim oğul.

Zamanı kullanmak büyük bir hüner,
Sen istemesen de bu dünya döner,
Nefsin bile bir gün havası iner,
Boş hayat insana zül derim oğul.

Duracak sonunda âlemin çarkı,
İyiyle kötünün çıkacak farkı,
Mü’minin ölçüsü ümitle korku,
Her zaman dengeli ol derim oğul.

Bazen kış yaşanır, bazen de bahar,
Sâdıklarla olan, olur bahtiyar,
Gafletle yaşamak en büyük zarar,
Gel artık kendine gel derim oğul.

Şeytana bir davet çıkarma sakın,
Kendine en güzel edebi takın,
Elbette soysuzdan olmalı farkın,
Sevgiyle sarmalı kol derim oğul.

Gerçeği bulmada zorlanır hakem,
Kurallar kalmamış, yok olmuş ilkem,
Bir yangın içinde yandıkça ülkem,
Geriye kalacak kül derim oğul.

Ey yüce Rabbimiz, sen bizi koru!
Kaplasın cihanı İslâm’ın nûru,
Sözümüz, özümüz, yönümüz doğru,
Doğruyu tutmalı el derim oğul.

Vatan var oldukça kalır bedenin,
Çok olsun daima dostun, sevenin,
Açılsın her zaman gülün, gülşenin,
Bahtına düşmesin çöl derim oğul.

Okuyup adam ol, ilim de senin,
Bütün senin olsun, dilim de senin,
Halı da senindir, kilim de senin,
Ver bana bir küçük çul derim oğul.

Zannetme ne açım, ne de açığım,
Aklım yerinde ha sanma kaçığım,
Ey benim civanım, canım küçüğüm,
Ne çabuk geçiyor yıl derim oğul…

21 Haziran 2009