İLÂHÎ

MÜRİD (Mustafa TAHRALI)

Aç ellerin akşam-sabah,
Yaşlar döküp gel eyle âh,
Etsen bile bin bir günah,
Allah Gafûr, Allah Rahîm…

Açsan elin, tutsan dilin,
Bilsen yolun Peygamber’in,
Kaygun biter, Allah Muîn,
Allah Gafûr, Allah Rahîm…

Dünyâ geçer, ukbâ mühim,
İnsan bütün, âlem dilim,
Aşktır yolun Allah Kerîm,
Allah Gafûr, Allah Rahîm…