HÜSN Ü AŞK RUBÂÎLERİ

Memduh CUMHUR

Can aşka düşer tenden ibâret görünür,
Gül mevsimi gülşenden ibâret görünür,
Fethetti güzelliğin hayâl âlemimi;
Artık bu cihân senden ibâret görünür…

Gönlümde ezelden kalan izler gibisin,
Bir damladan akseden denizler gibisin,
Bir başka güzelliğin senin âlemde;
Her sırrı tebessümünle gizler gibisin…

Lutfunla cihan içinde seyrân olalı,
Âşık yaşadım hüsnüne hayrân olalı,
Âlemdeki her zerrede çehren görünür;
Gönlümde güzelliğin hükümrân olalı…