İLK SÖZLE BAĞLANDIM NEY NEFESİNE

M. Faik GÜNGÖR

Ben kederle haşır-neşir yazıyım,
Huzuru, refahı al senin olsun…
Mürşidin elinden zehre râzıyım,
Câhilin sunduğu bal senin olsun…

Kaçtıkça benlikten, sezip gāibi,
Takibinde kaldım gölgesi gibi.
Verin, bana kalsın denizin dibi.
Çer-çöple boğuşan sal senin olsun…

Çarptım ki gerçeğe duvardan beter.
Nasîbe sarıldım gayrisi yiter.
Öğünlük ekmeğim, aşım var yeter,
Kārun’u güldüren mal senin olsun…

Kapanınca kapı gönlümü açtım.
Yokun, yok olduğu mekândan geçtim.
Karıncaya köprü olanı seçtim.
Karganın konduğu dal senin olsun…

Aldırmayıp nefsin kör hevesine,
Râm oldum kalbimin ritmik sesine.
İlk sözle bağlandım ney nefesine.
Zurnayı, zılgıtı çal senin olsun!..