TOPRAĞI ALLANAN VATANIM

Zahit GENÇ

Nice gerçekleri gizleyen gece,
Sahili görünmez bir ummandayım.
Küfürde devleşen îmanda cüce,
Alçağın güldüğü bir zamandayım!..

«Dertler köpük köpük çağlar içimde»
Umut yol bulamaz ağlar içimde,
Denizler, ovalar, dağlar içimde,
Avuca sığmayan bir cihandayım!..

Başımızın tâcı güzel insanlar,
Söyleyin ne zaman gelecek bahar?
Şimdi her köşede harâmîler var,
Onlar şâha kalkmış ben amandayım!..

Arının ağzında çiçek bal olur,
Hak kāim olursa şeytan lâl olur,
Bir filiz zamanla büyür dal olur,
Her yanı gül kokan bir mekândayım!..

Zalimler zulmünde boğulur bir gün,
Küfür parça parça dağılır bir gün,
Hâinler vatandan kovulur bir gün,
Toprağı allanan bir vatandayım!..