ADIN İLE…

Rıfat ARAZ

Gönül yaptım ilkten sona;
Doksan dokuz adın ile!..
Can adadım kurban Sana;
Doksan dokuz adın ile!..

Âlem şevkle döner bana;
Ben dönerim Sen’de Sana!..
Böyle düştüm gülistana;
Doksan dokuz adın ile!..

Bir emânet alıp geldim;
Nefsi yola salıp geldim!..
Bir deryaya dalıp geldim;
Doksan dokuz adın ile!..

Her âyette titrer heves;
Gönül bağım olur Firdevs!..
Misk ü amber kokar nefes;
Doksan dokuz adın ile!..

Ömür seçer, eler elek;
Aşkla döner çark-ı felek!..
Tesbihtedir cümle melek;
Doksan dokuz adın ile!..

Açtım gönül ahvâlini;
Döktüm bir bir melâlini!..
Buldum kulluk mecâlini;
Doksan dokuz adın ile!..